Members List
Notifications
Home
Register
sign up at baocaotieuluan.com
Search
goc phai

- Hơn (10.983.086) 10 triệu Tài liệu, tiểu luận, luận văn, báo cáo, báo cáo thực tập, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài giải cuối kỳ ....
- download không giới hạn

Vui Lòng Gõ Từ Khóa Vào Khung Tìm Kiếm Bên Dưới Để Tìm Được Tài Liệu Nhanh Hơn
Search Documents

Ðề tài: Types of Triggers - www.kinhte1.com đồ án tốt nghiệp sách kinh tế tài liệu đề tài sinh viên

 1. #1
  Đề tài: Types of Triggers - www.kinhte1.com đồ án tốt nghiệp sách kinh tế tài liệu đề tài sinh viên
  Chuyên ngành: Căn Bản Mã số tài liệu: 171457 Lượt xem: 108
  Thể loại: TÀI LIỆU Đánh giá:
 2. AFTER Triggers
  After triggers are executed after the action of the INSERT, UPDATE, or DELETE statement is performed. Specifying AFTER is the same as specifying FOR, which is the only option available in earlier versions of SQL Server. AFTER triggers can be specified only on tables.
  INSTEAD OF Triggers
  INSTEAD OF triggers are executed in place of the usual triggering action. INSTEAD OF triggers can also be defined on views with one or more base tables, where they can extend the types of updates a view can support.
  INSTEAD OF triggers give you the ability to evaluate the changes that would have taken place if the data modification statement had actually executed. Like AFTER triggers, each INSTEAD OF trigger gives you access to two virtual tables called Inserted and Deleted. For a DELETE trigger, the virtual table Deleted holds all the deleted rows, and for an INSERT trigger, the virtual table Inserted holds all the new rows. (For INSTEAD OF triggers, the Deleted table holds the rows that would have been deleted and the Inserted table holds the rows that would have been inserted had the modification taken place.) An UPDATE trigger populates both the Inserted and Deleted tables; the Deleted table stores the old version of the rows, and the Inserted table stores the new version.
  With all triggers, the Inserted and Deleted tables change their structure to reflect the columns and data types of the table the trigger is attached to. For example, if you have a trigger on the Titles table in the Pubs database, the Inserted and Deleted tables will have the same columns as the Titles table with the same names and data types.
  Table 11.1 compares an INSTEAD OF trigger with an AFTER trigger. Following is a simple example. Suppose you want to make sure that when someone updates any prices in the Titles table in the Pubs database, the change is no more than 10 percent of the original price. You need to look at both the old price value and the new value to see whether the change is more than 10 percent. You can get the old value from the Deleted table and the new value from Inserted. You must also make sure that the primary key title_id doesn't change so that you can use that key to relate rows in Deleted to the corresponding rows in Inserted.
  T-SQL Code 1 contains the AFTER trigger that performs the price check. In SQL Server 2000, you can use the word AFTER instead of FOR; the meaning is equivalent. If your application includes both kinds of triggers, you might use the word AFTER for consistency and to clearly distinguish the two kinds of triggers. And triggers you created with the word FOR in previous SQL Server releases will still work. Because the AFTER trigger fires after a client updates the Titles table, the trigger must force a rollback if it
  Trích từ: http://kilobooks.com

  ______________________________________HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ TẢI TÀI LIỆU_____________________________
  www.kinhte1.com Thac Si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem toan tieu luan luan van Thu vien thac sy ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao hoc cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an
  www.kinhte1.com Thac si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem Toan tieu luan luan van ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao học cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an

  View more random threads:


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Các bài viết tương tự

 1. TÀI LIỆU Bẫy Lỗi (Triggers)
  By fire_phoenix_1001 in forum Căn Bản
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 13-12-2011, 21:58
 2. TÀI LIỆU beginning drupal - CONTENT TYPES
  By danglanphuong in forum Đồ Họa
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 22-11-2011, 11:05
 3. TÀI LIỆU AutoCAD Basics - Unit Types
  By danglanphuong in forum Đồ Họa
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 22-11-2011, 10:31
 4. TÀI LIỆU Computer types
  By kenptk_BHD in forum Căn Bản
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 03-11-2011, 17:16
 5. TÀI LIỆU MySQL Data Types
  By fire_phoenix_1001 in forum THƯ VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 29-10-2011, 19:14
www.kinhte1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.kinhte1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.kinhte1.com Thac Si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem toan tieu luan luan van Thu vien thac sy ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao hoc cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an
www.kinhte1.com Thac si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem Toan tieu luan luan van ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao học cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an