Members List
Notifications
Home
Register
sign up at baocaotieuluan.com
Search
goc phai

- Hơn (10.983.086) 10 triệu Tài liệu, tiểu luận, luận văn, báo cáo, báo cáo thực tập, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài giải cuối kỳ ....
- download không giới hạn

Vui Lòng Gõ Từ Khóa Vào Khung Tìm Kiếm Bên Dưới Để Tìm Được Tài Liệu Nhanh Hơn
Search Documents

Ðề tài: Situation of recruitment of TOTO Vietnam Co., Ltd; recommendations to improve the quality of recruitment - www.kinhte1.com do an tot nghiep sach kinh te tai lieu de tai sinh vien

 1. #1
  Đề tài: Situation of recruitment of TOTO Vietnam Co., Ltd; recommendations to improve the quality of recruitment - www.kinhte1.com do an tot nghiep sach kinh te tai lieu de tai sinh vien
  Chuyên ngành: Ngoại Thương Mã số tài liệu: 177486 Lượt xem: 74
  Thể loại: BÁO CÁO Đánh giá:
 2. As we know, among a lot of resources in an organization, human plays the most important role in bringing success for the organization. In fact, an enterprise with strong financial resource just makes no sense without human resource. Hardly, any activity in an enterprise is left untouched directly or indirectly by people. Therefore, if making use of this resource, an enterprise will have big advantages to compete with other enterprises in international market. The first step to build a skillful team of employers is recruitment. Making a good recruitment process helps an enterprise have a reasonable organizational structure and be strong enough to survive and develop.
  On studying the recruitment process at the company, I decide to choose the research project “Situation of recruitment of TOTO Vietnam Co., Ltd; recommendations to improve the quality of recruitment”.

  TABLE OF CONTENTS

  Acknowledgement
  List of figures and tables
  INTRODUCTION 1
  CHAPTER I: OVERVIEW OF TOTO CO., LTD AND TOTO VIETNAM CO., LTD
  1.1. Introduction to TOTO Co., Ltd.
  1.1.1. The establishment and development of TOTO Co., Ltd.
  1.1.2. The main products and subsidiary companies of TOTO Co., Ltd.
  1.2. Introduction to TOTO Vietnam Co., Ltd.
  1.2.1. The establishment and development of TOTO Vietnam Co., Ltd.
  1.2.2. The production operation of TOTO Vietnam Co., Ltd.
  1.2.3. The lines of business of TOTO Vietnam Co., Ltd.
  CHAPTER II: THE CURRENT SITUATION OF RECRUITMENT AT TOTO VIETNAM CO., LTD
  2.1. Overview the recruitment process at TOTO Vietnam Co., Ltd.
  2.2. Recruitment methods of TOTO Viet Nam Co., Ltd.
  2.2.1. Internal recruitment
  2.2.2. External recruitment
  2.3. Selection steps at TOTO Vietnam Co., Ltd.
  2.3.1. Collection and investigation of applications.
  2.3.2. Selection of the best applicants.
  2.3.2.1. Tests.
  2.3.2.2. Interviews.
  2.3.2.3. Selection decisions.
  2.4. Training new employees.
  2.5. Achievements and limitations in recruitment at TOTO Viet Nam Co., Ltd.
  2.5.1 Achievements in recruitment at TOTO Viet Nam Co., Ltd.
  2.5.2 Limitations in recruitment at TOTO Viet Nam Co., Ltd.
  CHAPTER III: RECOMMENDATIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF RECRUITMENT AT TOTO VIETNAM CO., LTD
  3.1. Solutions to improve the quality recruitment sources.
  3.1.1. Coordinating with universities and colleges.
  3.1.2. Permitting for internship.
  3.2. Solutions to improve the quality of recruitment
  3.2.1. Widening the channels for recruitment advertisement
  3.2.2. Improving interview methods.
  3.2.3. Improving training and developing employees.
  3.3. Solutions to improve treatment to the employees.
  CONCLUSION
  REFERENCESTrích từ: http://kilobooks.com

  ______________________________________HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ TẢI TÀI LIỆU_____________________________
  www.kinhte1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
  www.kinhte1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án

  View more random threads:


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Các bài viết tương tự

 1. LUẬN VĂN Guarantee Operations at Agribank – Current Situation and Recommendations
  By letieplhn in forum Ngoại Thương
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 21-11-2011, 01:25
 2. LUẬN VĂN Vietnam’s exports to the eu: Situation and recommendations
  By letieplhn in forum Ngoại Thương
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 21-11-2011, 01:08
 3. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 21-11-2011, 00:56
 4. LUẬN VĂN Business activities in Oristar: Situation and recommendations
  By letieplhn in forum Ngoại Thương
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 21-11-2011, 00:48
 5. TÀI LIỆU National Framework and recommendations for better local governance in Vietnam
  By mrszerono11 in forum Tài Chính - Ngân Hàng
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 10-11-2011, 14:22
www.kinhte1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.kinhte1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.kinhte1.com Thac Si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem toan tieu luan luan van Thu vien thac sy ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao hoc cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an
www.kinhte1.com Thac si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem Toan tieu luan luan van ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao học cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an